New products

» No new products at this time

Speciale

Aktualisht nuk ka asnjë produkt me ofertë

Our hotline is available 24/7

Tel:067-20-37-426

Contact our hotline
Galerie d'art

Statusi Juridik

Valdrin ltd,  Kompleksi i shërbimeve, Lagja nr.2, Kukës, Albania

Web page:  www.valdrin.com  E-mail:office@valdrin.com; info@valdrin.com  Tel : 00355 2422 2218 

 

 


Emri i Subjektit


VALDRIN


Numri i identifikimit te subjektit (NIPT)


J67902223B

 

Data e themelimit


16/03/1995


Forma ligjore


Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar  (Sh.p.k)


Selia qendrore


Kompleksi i sherbimeve “Valdrin”,  Lagja Nr. 2 Rruga “Dituria” 


Kukes    ZIP Code: 8501


Filiale


Bulevardi Bajram Curri Nr.11 prane Shkolles Teknologjike  Tirane    

ZIP Code: 1000 


Kapitali


19.980.000,00


Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit


Rruga Bab Rexha, Njesia 7, prapa Doganes Tirane.


Statusi


Aktiv

 

 

 


Speciale

Aktualisht nuk ka asnjë produkt me ofertë